สถาบันการตลาด

สถาบันการตลาด

การตลาดเพื่อธุรกิจ
การจัดจำหน่าย  หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึ่งประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรมใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์การไปยังตลาดสถ…
Read More
เทคนิคสำคัญเพื่อการพรีเซนต์งานขาย

เทคนิคสำคัญเพื่อการพรีเซนต์งานขาย

การตลาดเพื่อธุรกิจ
การเรียนหรือการทำงาน เรามักต้องพรีเซนต์ต่างๆงานอยู่เสมอ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความถนัดในด้านนี้ ดังนั้นแมนพาวเวอร์จึงได้รวบรวม 7 เท…
Read More

การลงมือทำสำคัญต่อการทำธุรกิจ

การตลาดเพื่อธุรกิจ
ด้านเพิ่มความสามารถในการทำการค้า นอกจากนิสัยจะเป็นส่วนสำคัญในการทำธุรกิจแล้ว สิ่งสำคัญที่เหนือกว่านิสัยของเรานั้นก็คือ การลงมือกระ…
Read More
การเลือกร้านค้า

การเลือกร้านค้า

การตลาดเพื่อธุรกิจ
ข้อแนะนำวิธีการเลือกร้านค้า เพื่อขจัดปัญหาเรื่องการเงินหรือการติดตามดังนี้ ฐานะทางการเงินดี เจ้าของร้าน เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอม…
Read More
วิธีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

วิธีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

การตลาดเพื่อธุรกิจ, แนวคิดเพื่อการตลาด
  พยายามแต่งกายให้สุภาพ ยิ้มแย้มเป็นกันเอง วาจาสุภาพ อ่อนน้อม พูดแต่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า พยายามใช้ไหวพริบในการแก้ไขปัญห…
Read More
ประโยชน์ที่ได้จากการประกันชีวิต

ประโยชน์ที่ได้จากการประกันชีวิต

การตลาดเพื่อธุรกิจ
 การให้ความคุ้มครอง การให้ความคุ้มครองนี้ไม่ได้หมายความว่าจะคุ้มครองผู้เอาประกันให้รอดพ้นจากภัยต่างๆ แต่การประกันชีวิตจะช่วยบรรเทา…
Read More
นักขายสินค้าอุตสาหกรรม

นักขายสินค้าอุตสาหกรรม

การตลาดเพื่อธุรกิจ, แนวคิดเพื่อการตลาด
สินค้าอุตสาหกรรม ( Industrial Goods) คือ สินค้าที่ซื้อไปเพื่อใช้ในการผลิต หรือดำเนินงาน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ วัตถุดิบและชิ้นส่วน (…
Read More
ศิลปะและยุทธวิธีขายให้ชนะคู่แข่ง

ศิลปะและยุทธวิธีขายให้ชนะคู่แข่ง

การตลาดเพื่อธุรกิจ, แนวคิดเพื่อการตลาด
ในยุคที่การแข่งขันทางธุรกิจได้ทวีความเข้มข้นอยู่ทุกขณะดังเช่นทุกวันนี้ลักษณะของการต่อสู้เชิงธุรกิจหาได้แตกต่างไปจากวิถีทางแห่งการท…
Read More
คัมภีร์การขายยุคใหม่

คัมภีร์การขายยุคใหม่

การตลาดเพื่อธุรกิจ
เพื่อแก้ไขปัญหาการถูกลองยา หรือลองวิชาจะต้องท่องคำ 5 คำคือ ทะลุจริง วิ่งให้เป็นต่อ รอสร้างพลัง เด่นดังคุณค่า ใฝ่หาแต่เรา 1.1 ทะลุจ…
Read More