บทความเพื่อธุรกิจ แนวคิดเพื่อการตลาด สร้างโอกาสทางการตลาด

inside-webcrawler.com

Category

แนวคิดเพื่อการตลาด

แนวคิดเพื่อการตลาด

ทำร้านอาหารไทยจะรุ่งไหม ?

พฤติกรรมคนไทยสมัยนี้นิยมทานข้าวนอกบ้าน ไ… Continue Reading →

ธุรกิจการสอนผ่านโลกออนไลน์

การให้ความรู้นับได้ว่าเป็นกลุ่มธุรกิจแนว… Continue Reading →

การเตรียมตัวพบลูกค้า

ความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ความ… Continue Reading →

วิธีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

  พยายามแต่งกายให้สุภาพ ยิ้มแย้มเป็… Continue Reading →

สิ่งที่นักขายส่ง ต่างจังหวัด ควรระลึกเมื่อเข้าบริษัท

  ปัญหาลุกค้า เรื่อง ของแพง คืน ชำร… Continue Reading →

อย่าทำอย่างนี้กับระบบงานขาย

อมตัวเลข พนักงานขายบางคนเมื่อรับเป้าหมาย… Continue Reading →

การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าระยะยาว

เก็บข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ ติดต… Continue Reading →

นักขายสินค้าอุตสาหกรรม

สินค้าอุตสาหกรรม ( Industrial Goods) คือ… Continue Reading →

กิริยาท่าทางต่างๆ ที่แสดงความหมาย

กิริยาท่าทางต่างๆที่แสดงความหมายออกมาทั้… Continue Reading →

ศาสตร์และศิลป์ในการอ่านลูกค้าจากภาษาท่าทาง

การที่นักขายมีความสามารถในการอ่านภาษาท่า… Continue Reading →

© 2018 บทความเพื่อธุรกิจ แนวคิดเพื่อการตลาด สร้างโอกาสทางการตลาด — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑