บทความเพื่อธุรกิจ แนวคิดเพื่อการตลาด สร้างโอกาสทางการตลาด

inside-webcrawler.com

Page 2 of 4

การลงมือทำสำคัญต่อการทำธุรกิจ

ด้านเพิ่มความสามารถในการทำการค้า นอกจากน… Continue Reading →

การเตรียมตัวพบลูกค้า

ความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ความ… Continue Reading →

การเลือกร้านค้า

ข้อแนะนำวิธีการเลือกร้านค้า เพื่อขจัดปัญ… Continue Reading →

วิธีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

  พยายามแต่งกายให้สุภาพ ยิ้มแย้มเป็… Continue Reading →

สิ่งที่นักขายส่ง ต่างจังหวัด ควรระลึกเมื่อเข้าบริษัท

  ปัญหาลุกค้า เรื่อง ของแพง คืน ชำร… Continue Reading →

อย่าทำอย่างนี้กับระบบงานขาย

อมตัวเลข พนักงานขายบางคนเมื่อรับเป้าหมาย… Continue Reading →

ประโยชน์ที่ได้จากการประกันชีวิต

 การให้ความคุ้มครอง การให้ความคุ้มครองนี… Continue Reading →

การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าระยะยาว

เก็บข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ ติดต… Continue Reading →

นักขายสินค้าอุตสาหกรรม

สินค้าอุตสาหกรรม ( Industrial Goods) คือ… Continue Reading →

กิริยาท่าทางต่างๆ ที่แสดงความหมาย

กิริยาท่าทางต่างๆที่แสดงความหมายออกมาทั้… Continue Reading →

« Older posts Newer posts »

© 2018 บทความเพื่อธุรกิจ แนวคิดเพื่อการตลาด สร้างโอกาสทางการตลาด — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑