การเตรียมตัวพบลูกค้า

การเตรียมตัวพบลูกค้า

แนวคิดเพื่อการตลาด
ความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ความศรัทธาในตนเองและกิจการ เตรียมวัตถุประสงค์ในการเข้าพบลูกค้า เตรียมบุคลิกภาพให้พร้อม อุปกรณ์…
Read More
ศิลปะและยุทธวิธีขายให้ชนะคู่แข่ง

ศิลปะและยุทธวิธีขายให้ชนะคู่แข่ง

การตลาดเพื่อธุรกิจ, แนวคิดเพื่อการตลาด
ในยุคที่การแข่งขันทางธุรกิจได้ทวีความเข้มข้นอยู่ทุกขณะดังเช่นทุกวันนี้ลักษณะของการต่อสู้เชิงธุรกิจหาได้แตกต่างไปจากวิถีทางแห่งการท…
Read More