กลยุทธ์การตลาดเพื่อการขาย

กลยุทธ์การตลาดเพื่อการขาย

การตลาดเพื่อธุรกิจ
กลยุทธ์ 4P อันได้แก่ Product คือ ผลิตภัณฑ์หรือตัวสินค้าของธุรกิจนั้นๆ ซึ่งเราจะต้องบอกให้ได้ว่าอะไรคือผลิตภัณฑ์ของเราและอะไรคือจุด…
Read More