กิจการเครปญี่ปุ่นของตัวเอง

กิจการเครปญี่ปุ่นของตัวเอง

การตลาดเพื่อธุรกิจ
เบื่องานประจำ อยากมีกิจการเป็นของตัวเอง ลงทุนอะไรดี  มีคำตอบนั้นก็คือการเปิดร้านขายขนม “เครปญี่ปุ่น” (เพิ่มเติม…)
Read More
สถาบันการตลาด

สถาบันการตลาด

การตลาดเพื่อธุรกิจ
การจัดจำหน่าย  หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึ่งประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรมใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์การไปยังตลาดสถ…
Read More
เทคนิคสำคัญเพื่อการพรีเซนต์งานขาย

เทคนิคสำคัญเพื่อการพรีเซนต์งานขาย

การตลาดเพื่อธุรกิจ
การเรียนหรือการทำงาน เรามักต้องพรีเซนต์ต่างๆงานอยู่เสมอ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความถนัดในด้านนี้ ดังนั้นแมนพาวเวอร์จึงได้รวบรวม 7 เท…
Read More

การลงมือทำสำคัญต่อการทำธุรกิจ

การตลาดเพื่อธุรกิจ
ด้านเพิ่มความสามารถในการทำการค้า นอกจากนิสัยจะเป็นส่วนสำคัญในการทำธุรกิจแล้ว สิ่งสำคัญที่เหนือกว่านิสัยของเรานั้นก็คือ การลงมือกระ…
Read More
การเตรียมตัวพบลูกค้า

การเตรียมตัวพบลูกค้า

แนวคิดเพื่อการตลาด
ความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ความศรัทธาในตนเองและกิจการ เตรียมวัตถุประสงค์ในการเข้าพบลูกค้า เตรียมบุคลิกภาพให้พร้อม อุปกรณ์…
Read More
อย่าทำอย่างนี้กับระบบงานขาย

อย่าทำอย่างนี้กับระบบงานขาย

แนวคิดเพื่อการตลาด
อมตัวเลข พนักงานขายบางคนเมื่อรับเป้าหมายมาแล้ว และทำได้ทุกเดือน ตัวเลขเป้าหมายในเดือนต่อไปต้องสูงขึ้นเรื่อยๆนั้น ก็เริ่มเกิดความกั…
Read More
การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าระยะยาว

การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าระยะยาว

แนวคิดเพื่อการตลาด
เก็บข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ ติดตามการเปลี่ยนแปลง จัดทำสื่อสัมพันธ์เพื่อผูกพันลูกค้าในระยะยาว ส่งข่าวสารถึงลูกค้า ให้บริการ…
Read More
กิริยาท่าทางต่างๆ ที่แสดงความหมาย

กิริยาท่าทางต่างๆ ที่แสดงความหมาย

แนวคิดเพื่อการตลาด
กิริยาท่าทางต่างๆที่แสดงความหมายออกมาทั้งในด้านลบกับด้านสร้างสรรค์ หรือท่าเบ็ดเตล็ดต่างๆ ซึ่งนักขายหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรรู้คือ …
Read More