แผนทางการตลาดที่นำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

แผนทางการตลาดที่นำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

การตลาดเพื่อธุรกิจ
การทำการตลาดใ้สำเร็จนั้นต้องมีการวางแผนก่อนล่วงหน้าเพื่อให้การตลาดประสบความสำเร็จ (เพิ่มเติม…)
Read More
ทำร้านอาหารไทยจะรุ่งไหม ?

ทำร้านอาหารไทยจะรุ่งไหม ?

แนวคิดเพื่อการตลาด
พฤติกรรมคนไทยสมัยนี้นิยมทานข้าวนอกบ้าน ไม่มีเวลาทำอาหารทานเอง หรือแม้แต่นักธุรกิจก็นิยมนัดคุยธุรกิจกันในร้านอาหารเพื่อการสร้างบรรย…
Read More
กิจการเครปญี่ปุ่นของตัวเอง

กิจการเครปญี่ปุ่นของตัวเอง

การตลาดเพื่อธุรกิจ
เบื่องานประจำ อยากมีกิจการเป็นของตัวเอง ลงทุนอะไรดี  มีคำตอบนั้นก็คือการเปิดร้านขายขนม “เครปญี่ปุ่น” (เพิ่มเติม…)
Read More
เทคนิคสำคัญเพื่อการพรีเซนต์งานขาย

เทคนิคสำคัญเพื่อการพรีเซนต์งานขาย

การตลาดเพื่อธุรกิจ
การเรียนหรือการทำงาน เรามักต้องพรีเซนต์ต่างๆงานอยู่เสมอ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความถนัดในด้านนี้ ดังนั้นแมนพาวเวอร์จึงได้รวบรวม 7 เท…
Read More
การเตรียมตัวพบลูกค้า

การเตรียมตัวพบลูกค้า

แนวคิดเพื่อการตลาด
ความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ความศรัทธาในตนเองและกิจการ เตรียมวัตถุประสงค์ในการเข้าพบลูกค้า เตรียมบุคลิกภาพให้พร้อม อุปกรณ์…
Read More
สิ่งที่นักขายส่ง ต่างจังหวัด ควรระลึกเมื่อเข้าบริษัท

สิ่งที่นักขายส่ง ต่างจังหวัด ควรระลึกเมื่อเข้าบริษัท

แนวคิดเพื่อการตลาด
  ปัญหาลุกค้า เรื่อง ของแพง คืน ชำรุด ล่าช้า การเก็บเงินมีปัญหาหรือไม่ ฐานะลูกค้าเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง คู่แข่งอ่อน/แข็งแค่ไห…
Read More
อย่าทำอย่างนี้กับระบบงานขาย

อย่าทำอย่างนี้กับระบบงานขาย

แนวคิดเพื่อการตลาด
อมตัวเลข พนักงานขายบางคนเมื่อรับเป้าหมายมาแล้ว และทำได้ทุกเดือน ตัวเลขเป้าหมายในเดือนต่อไปต้องสูงขึ้นเรื่อยๆนั้น ก็เริ่มเกิดความกั…
Read More
การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าระยะยาว

การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าระยะยาว

แนวคิดเพื่อการตลาด
เก็บข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ ติดตามการเปลี่ยนแปลง จัดทำสื่อสัมพันธ์เพื่อผูกพันลูกค้าในระยะยาว ส่งข่าวสารถึงลูกค้า ให้บริการ…
Read More
กิริยาท่าทางต่างๆ ที่แสดงความหมาย

กิริยาท่าทางต่างๆ ที่แสดงความหมาย

แนวคิดเพื่อการตลาด
กิริยาท่าทางต่างๆที่แสดงความหมายออกมาทั้งในด้านลบกับด้านสร้างสรรค์ หรือท่าเบ็ดเตล็ดต่างๆ ซึ่งนักขายหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรรู้คือ …
Read More