ศาสตร์และศิลป์ในการอ่านลูกค้าจากภาษาท่าทาง

ศาสตร์และศิลป์ในการอ่านลูกค้าจากภาษาท่าทาง

แนวคิดเพื่อการตลาด
การที่นักขายมีความสามารถในการอ่านภาษาท่าทางจากลูกค้าที่แสดงออกมาในลักษณะต่างๆ นอกเหนือจากคำพูด จะช่วยให้นักขายที่อ่านใจหรือความรู้…
Read More