กิริยาท่าทางต่างๆ ที่แสดงความหมาย

กิริยาท่าทางต่างๆ ที่แสดงความหมาย

แนวคิดเพื่อการตลาด
กิริยาท่าทางต่างๆที่แสดงความหมายออกมาทั้งในด้านลบกับด้านสร้างสรรค์ หรือท่าเบ็ดเตล็ดต่างๆ ซึ่งนักขายหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรรู้คือ …
Read More
แนวทางใหม่ในการเสนอขายเชิงรุก

แนวทางใหม่ในการเสนอขายเชิงรุก

แนวคิดเพื่อการตลาด
ลงมือทำก่อนเสมอ จงลงมือทำก่อนเสมอและปฏิบัติให้เป็นนิสัย ด้วยการวางแผนงาน และเตรียมการก่อนล่วงหน้เสมอ รู้จักการบริหารเวลาและเส้นทาง…
Read More