การตัดสินใจซื้อเป็นเรื่องอารมณ์

การตัดสินใจซื้อเป็นเรื่องอารมณ์

การตลาดเพื่อธุรกิจ, แนวคิดเพื่อการตลาด
การตัดสินใจซื้อล้วนเป็นเรื่องอารมณ์ทั้งสิ้น แท้จริงแล้ว ที่สุดที่คุณทำก็เป็นเรื่องอารมณ์ กฎคือว่า ผู้คนตัดสินใจด้วยอารมณ์และความสม…
Read More
ราคาและคุณภาพ

ราคาและคุณภาพ

การตลาดเพื่อธุรกิจ
นักขายส่วนมากชอบเลียนแบบคำพูดเรื่องราคาและคุณภาพ ราวกับเป็นเหตุผลที่ลูกค้าซื้อของในตลาดที่มีการแข่งขันสูงเช่นทุกวันนี้  คนทั่วไปทึ…
Read More