การตัดสินใจซื้อเป็นเรื่องอารมณ์

การตัดสินใจซื้อเป็นเรื่องอารมณ์

การตลาดเพื่อธุรกิจ, แนวคิดเพื่อการตลาด
การตัดสินใจซื้อล้วนเป็นเรื่องอารมณ์ทั้งสิ้น แท้จริงแล้ว ที่สุดที่คุณทำก็เป็นเรื่องอารมณ์ กฎคือว่า ผู้คนตัดสินใจด้วยอารมณ์และความสม…
Read More
บุคลิกภาพของลูกค้าประเภทต่างๆ

บุคลิกภาพของลูกค้าประเภทต่างๆ

การตลาดเพื่อธุรกิจ
ลักษณะบุคลิกภาพพื้นฐานหกประเภท ที่คุณพบได้ในการขายทุกวันเป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องรู้จักกับรูปแบบบุคลิกภาพที่แตกต่างกันเหล่านี้และการ…
Read More