วิธีการเสนอขายให้ชนะคู่แข่ง

วิธีการเสนอขายให้ชนะคู่แข่ง

แนวคิดเพื่อการตลาด
ถ้าหากเราลองเอ่ยคำว่า “ลูกค้า” เพื่อนนักขายคงจะซาบซึ้งกับคำนี้ดีเพราะลูกค้าคือ ผู้บันดาลรายได้ ผลตอบแทน รางวัล รวมทั้งแก้วสารพัดนึ…
Read More