แผนทางการตลาดที่นำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

แผนทางการตลาดที่นำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

การตลาดเพื่อธุรกิจ
การทำการตลาดใ้สำเร็จนั้นต้องมีการวางแผนก่อนล่วงหน้าเพื่อให้การตลาดประสบความสำเร็จ (เพิ่มเติม…)
Read More
กิจการเครปญี่ปุ่นของตัวเอง

กิจการเครปญี่ปุ่นของตัวเอง

การตลาดเพื่อธุรกิจ
เบื่องานประจำ อยากมีกิจการเป็นของตัวเอง ลงทุนอะไรดี  มีคำตอบนั้นก็คือการเปิดร้านขายขนม “เครปญี่ปุ่น” (เพิ่มเติม…)
Read More
สิ่งที่นักขายส่ง ต่างจังหวัด ควรระลึกเมื่อเข้าบริษัท

สิ่งที่นักขายส่ง ต่างจังหวัด ควรระลึกเมื่อเข้าบริษัท

แนวคิดเพื่อการตลาด
  ปัญหาลุกค้า เรื่อง ของแพง คืน ชำรุด ล่าช้า การเก็บเงินมีปัญหาหรือไม่ ฐานะลูกค้าเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง คู่แข่งอ่อน/แข็งแค่ไห…
Read More
ศาสตร์และศิลป์ในการอ่านลูกค้าจากภาษาท่าทาง

ศาสตร์และศิลป์ในการอ่านลูกค้าจากภาษาท่าทาง

แนวคิดเพื่อการตลาด
การที่นักขายมีความสามารถในการอ่านภาษาท่าทางจากลูกค้าที่แสดงออกมาในลักษณะต่างๆ นอกเหนือจากคำพูด จะช่วยให้นักขายที่อ่านใจหรือความรู้…
Read More
เคล็ดลับการขายเชิงกลยุทธ์ 4 ประการ

เคล็ดลับการขายเชิงกลยุทธ์ 4 ประการ

การตลาดเพื่อธุรกิจ
Productก็คือสินค้าหรือบริการที่เราจะเสนอให้กับลูกค้า แนวทางการกำหนดตัว product ให้เหมาะสมก็ต้องดูว่ากลุ่มเป้า หมายต้องการอะไร เช่น…
Read More
การตัดสินใจซื้อเป็นเรื่องอารมณ์

การตัดสินใจซื้อเป็นเรื่องอารมณ์

การตลาดเพื่อธุรกิจ, แนวคิดเพื่อการตลาด
การตัดสินใจซื้อล้วนเป็นเรื่องอารมณ์ทั้งสิ้น แท้จริงแล้ว ที่สุดที่คุณทำก็เป็นเรื่องอารมณ์ กฎคือว่า ผู้คนตัดสินใจด้วยอารมณ์และความสม…
Read More
วิธีโน้มน้าวความต้องการของลูกค้า

วิธีโน้มน้าวความต้องการของลูกค้า

แนวคิดเพื่อการตลาด
เงิน ทุกคนอยากมีเงินเพิ่มมากขึ้น นี่เป้นความต้องการขั้นพื้นฐาน เมื่อใดก็ตามที่คุณเชื่อมโยงสินค้าและบริการของคุณเข้ากับการหาเงินหรื…
Read More