บทความเพื่อธุรกิจ แนวคิดเพื่อการตลาด สร้างโอกาสทางการตลาด

inside-webcrawler.com

Tag

วิธีจัดการลูกค้า

แผนทางการตลาดที่นำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

การทำการตลาดใ้สำเร็จนั้นต้องมีการวางแผนก… Continue Reading →

กิจการเครปญี่ปุ่นของตัวเอง

เบื่องานประจำ อยากมีกิจการเป็นของตัวเอง … Continue Reading →

สิ่งที่นักขายส่ง ต่างจังหวัด ควรระลึกเมื่อเข้าบริษัท

  ปัญหาลุกค้า เรื่อง ของแพง คืน ชำร… Continue Reading →

ศาสตร์และศิลป์ในการอ่านลูกค้าจากภาษาท่าทาง

การที่นักขายมีความสามารถในการอ่านภาษาท่า… Continue Reading →

เคล็ดลับการขายเชิงกลยุทธ์ 4 ประการ

Productก็คือสินค้าหรือบริการที่เราจะเสนอ… Continue Reading →

การตัดสินใจซื้อเป็นเรื่องอารมณ์

การตัดสินใจซื้อล้วนเป็นเรื่องอารมณ์ทั้งส… Continue Reading →

วิธีโน้มน้าวความต้องการของลูกค้า

เงิน ทุกคนอยากมีเงินเพิ่มมากขึ้น นี่เป้น… Continue Reading →

© 2018 บทความเพื่อธุรกิจ แนวคิดเพื่อการตลาด สร้างโอกาสทางการตลาด — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑