แผนทางการตลาดที่นำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

แผนทางการตลาดที่นำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

การตลาดเพื่อธุรกิจ
การทำการตลาดใ้สำเร็จนั้นต้องมีการวางแผนก่อนล่วงหน้าเพื่อให้การตลาดประสบความสำเร็จ (เพิ่มเติม…)
Read More
ทำร้านอาหารไทยจะรุ่งไหม ?

ทำร้านอาหารไทยจะรุ่งไหม ?

แนวคิดเพื่อการตลาด
พฤติกรรมคนไทยสมัยนี้นิยมทานข้าวนอกบ้าน ไม่มีเวลาทำอาหารทานเอง หรือแม้แต่นักธุรกิจก็นิยมนัดคุยธุรกิจกันในร้านอาหารเพื่อการสร้างบรรย…
Read More
กิจการเครปญี่ปุ่นของตัวเอง

กิจการเครปญี่ปุ่นของตัวเอง

การตลาดเพื่อธุรกิจ
เบื่องานประจำ อยากมีกิจการเป็นของตัวเอง ลงทุนอะไรดี  มีคำตอบนั้นก็คือการเปิดร้านขายขนม “เครปญี่ปุ่น” (เพิ่มเติม…)
Read More
สถาบันการตลาด

สถาบันการตลาด

การตลาดเพื่อธุรกิจ
การจัดจำหน่าย  หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึ่งประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรมใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์การไปยังตลาดสถ…
Read More

การลงมือทำสำคัญต่อการทำธุรกิจ

การตลาดเพื่อธุรกิจ
ด้านเพิ่มความสามารถในการทำการค้า นอกจากนิสัยจะเป็นส่วนสำคัญในการทำธุรกิจแล้ว สิ่งสำคัญที่เหนือกว่านิสัยของเรานั้นก็คือ การลงมือกระ…
Read More
วิธีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

วิธีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

การตลาดเพื่อธุรกิจ, แนวคิดเพื่อการตลาด
  พยายามแต่งกายให้สุภาพ ยิ้มแย้มเป็นกันเอง วาจาสุภาพ อ่อนน้อม พูดแต่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า พยายามใช้ไหวพริบในการแก้ไขปัญห…
Read More
สิ่งที่นักขายส่ง ต่างจังหวัด ควรระลึกเมื่อเข้าบริษัท

สิ่งที่นักขายส่ง ต่างจังหวัด ควรระลึกเมื่อเข้าบริษัท

แนวคิดเพื่อการตลาด
  ปัญหาลุกค้า เรื่อง ของแพง คืน ชำรุด ล่าช้า การเก็บเงินมีปัญหาหรือไม่ ฐานะลูกค้าเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง คู่แข่งอ่อน/แข็งแค่ไห…
Read More