การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าระยะยาว

การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าระยะยาว

แนวคิดเพื่อการตลาด
เก็บข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ ติดตามการเปลี่ยนแปลง จัดทำสื่อสัมพันธ์เพื่อผูกพันลูกค้าในระยะยาว ส่งข่าวสารถึงลูกค้า ให้บริการ…
Read More
10 สุดยอดเทคนิคการนำเสนอ

10 สุดยอดเทคนิคการนำเสนอ

แนวคิดเพื่อการตลาด
จากการที่ได้นำบทความเรื่อง การนำเสนอ ช่วยหรือฉุด มาให้อ่านกัน หลายท่านก็สอบถามกันมาว่า "รู้แล้วว่ามันไม่ดี แต่ถ้าจะทำให้ดีๆ ทำอย่า…
Read More