วิธีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

วิธีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

การตลาดเพื่อธุรกิจ, แนวคิดเพื่อการตลาด
  พยายามแต่งกายให้สุภาพ ยิ้มแย้มเป็นกันเอง วาจาสุภาพ อ่อนน้อม พูดแต่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า พยายามใช้ไหวพริบในการแก้ไขปัญห…
Read More
วิธีการเสนอขายให้ชนะคู่แข่ง

วิธีการเสนอขายให้ชนะคู่แข่ง

แนวคิดเพื่อการตลาด
ถ้าหากเราลองเอ่ยคำว่า “ลูกค้า” เพื่อนนักขายคงจะซาบซึ้งกับคำนี้ดีเพราะลูกค้าคือ ผู้บันดาลรายได้ ผลตอบแทน รางวัล รวมทั้งแก้วสารพัดนึ…
Read More
คัมภีร์การขายยุคใหม่

คัมภีร์การขายยุคใหม่

การตลาดเพื่อธุรกิจ
เพื่อแก้ไขปัญหาการถูกลองยา หรือลองวิชาจะต้องท่องคำ 5 คำคือ ทะลุจริง วิ่งให้เป็นต่อ รอสร้างพลัง เด่นดังคุณค่า ใฝ่หาแต่เรา 1.1 ทะลุจ…
Read More
กลยุทธ์การตลาดเพื่อการขาย

กลยุทธ์การตลาดเพื่อการขาย

การตลาดเพื่อธุรกิจ
กลยุทธ์ 4P อันได้แก่ Product คือ ผลิตภัณฑ์หรือตัวสินค้าของธุรกิจนั้นๆ ซึ่งเราจะต้องบอกให้ได้ว่าอะไรคือผลิตภัณฑ์ของเราและอะไรคือจุด…
Read More
เคล็ดลับการขายเชิงกลยุทธ์ 4 ประการ

เคล็ดลับการขายเชิงกลยุทธ์ 4 ประการ

การตลาดเพื่อธุรกิจ
Productก็คือสินค้าหรือบริการที่เราจะเสนอให้กับลูกค้า แนวทางการกำหนดตัว product ให้เหมาะสมก็ต้องดูว่ากลุ่มเป้า หมายต้องการอะไร เช่น…
Read More
วิธีโน้มน้าวความต้องการของลูกค้า

วิธีโน้มน้าวความต้องการของลูกค้า

แนวคิดเพื่อการตลาด
เงิน ทุกคนอยากมีเงินเพิ่มมากขึ้น นี่เป้นความต้องการขั้นพื้นฐาน เมื่อใดก็ตามที่คุณเชื่อมโยงสินค้าและบริการของคุณเข้ากับการหาเงินหรื…
Read More
หลักการพื้นฐานที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพิ่มยอดขาย

หลักการพื้นฐานที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพิ่มยอดขาย

แนวคิดเพื่อการตลาด
เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโต และคงอยู่ได้อย่างมั่นคงต่อไปนั้น ภาระหน้าที่อย่างหนึ่งที่ผู้ประกอบการทุกๆ คนต้องทำนั้นก็คือการดึงดูดลูก…
Read More