บทความเพื่อธุรกิจ แนวคิดเพื่อการตลาด สร้างโอกาสทางการตลาด

inside-webcrawler.com

Tag

เพิ่มยอดขาย

ธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์

การวิเคราะห์ถึงศักยภาพของประเทศไทย พบว่า… Continue Reading →

วิธีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

  พยายามแต่งกายให้สุภาพ ยิ้มแย้มเป็… Continue Reading →

วิธีการเสนอขายให้ชนะคู่แข่ง

ถ้าหากเราลองเอ่ยคำว่า “ลูกค้า” เพื่อนนัก… Continue Reading →

คัมภีร์การขายยุคใหม่

เพื่อแก้ไขปัญหาการถูกลองยา หรือลองวิชาจะ… Continue Reading →

กลยุทธ์การตลาดเพื่อการขาย

กลยุทธ์ 4P อันได้แก่ Product คือ ผลิตภัณ… Continue Reading →

เคล็ดลับการขายเชิงกลยุทธ์ 4 ประการ

Productก็คือสินค้าหรือบริการที่เราจะเสนอ… Continue Reading →

วิธีโน้มน้าวความต้องการของลูกค้า

เงิน ทุกคนอยากมีเงินเพิ่มมากขึ้น นี่เป้น… Continue Reading →

หลักการพื้นฐานที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพิ่มยอดขาย

เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโต และคงอยู่ได้อ… Continue Reading →

© 2018 บทความเพื่อธุรกิจ แนวคิดเพื่อการตลาด สร้างโอกาสทางการตลาด — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑