สินค้าดี นำเสนอดี แต่ปิดการขายไม่ได้ ก็เท่ากับ…ศูนย์

สินค้าดี นำเสนอดี แต่ปิดการขายไม่ได้ ก็เท่ากับ…ศูนย์

แนวคิดเพื่อการตลาด
กลยุทธ์การขายถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่งในการทำธุรกิจ การสร้างสรรค์งานศิลปะที่ดีย่อมมีผู้คนสนใจมาก ก็เหมือนกับการขาย หากเรามีเทคนิคการข…
Read More