แผนทางการตลาดที่นำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

แผนทางการตลาดที่นำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

การตลาดเพื่อธุรกิจ
การทำการตลาดใ้สำเร็จนั้นต้องมีการวางแผนก่อนล่วงหน้าเพื่อให้การตลาดประสบความสำเร็จ (เพิ่มเติม…)
Read More
วิธีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

วิธีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

การตลาดเพื่อธุรกิจ, แนวคิดเพื่อการตลาด
  พยายามแต่งกายให้สุภาพ ยิ้มแย้มเป็นกันเอง วาจาสุภาพ อ่อนน้อม พูดแต่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า พยายามใช้ไหวพริบในการแก้ไขปัญห…
Read More
ศิลปะและยุทธวิธีขายให้ชนะคู่แข่ง

ศิลปะและยุทธวิธีขายให้ชนะคู่แข่ง

การตลาดเพื่อธุรกิจ, แนวคิดเพื่อการตลาด
ในยุคที่การแข่งขันทางธุรกิจได้ทวีความเข้มข้นอยู่ทุกขณะดังเช่นทุกวันนี้ลักษณะของการต่อสู้เชิงธุรกิจหาได้แตกต่างไปจากวิถีทางแห่งการท…
Read More
กลยุทธ์การตลาดเพื่อการขาย

กลยุทธ์การตลาดเพื่อการขาย

การตลาดเพื่อธุรกิจ
กลยุทธ์ 4P อันได้แก่ Product คือ ผลิตภัณฑ์หรือตัวสินค้าของธุรกิจนั้นๆ ซึ่งเราจะต้องบอกให้ได้ว่าอะไรคือผลิตภัณฑ์ของเราและอะไรคือจุด…
Read More
วิธีโน้มน้าวความต้องการของลูกค้า

วิธีโน้มน้าวความต้องการของลูกค้า

แนวคิดเพื่อการตลาด
เงิน ทุกคนอยากมีเงินเพิ่มมากขึ้น นี่เป้นความต้องการขั้นพื้นฐาน เมื่อใดก็ตามที่คุณเชื่อมโยงสินค้าและบริการของคุณเข้ากับการหาเงินหรื…
Read More
บุคลิกภาพของลูกค้าประเภทต่างๆ

บุคลิกภาพของลูกค้าประเภทต่างๆ

การตลาดเพื่อธุรกิจ
ลักษณะบุคลิกภาพพื้นฐานหกประเภท ที่คุณพบได้ในการขายทุกวันเป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องรู้จักกับรูปแบบบุคลิกภาพที่แตกต่างกันเหล่านี้และการ…
Read More
ขายได้ขายดี

ขายได้ขายดี

แนวคิดเพื่อการตลาด
ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำในกระบวนการขายเริ่มตั้งแต่การติดต่อกับลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กระทั่งการปิดการขาย พร้อมจัดสิ่งสิน…
Read More