บทความเพื่อธุรกิจ แนวคิดเพื่อการตลาด สร้างโอกาสทางการตลาด

inside-webcrawler.com

Tag

แนวคิดทางการตลาด

แผนทางการตลาดที่นำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

การทำการตลาดใ้สำเร็จนั้นต้องมีการวางแผนก… Continue Reading →

ทำความเข้าใจเรื่องธุรกิจ

ธุรกิจคือกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งมีควา… Continue Reading →

ธุรกิจการสอนผ่านโลกออนไลน์

การให้ความรู้นับได้ว่าเป็นกลุ่มธุรกิจแนว… Continue Reading →

เจรจาการขายอย่างไรให้ลูกค้าสนใจ

นอกเหนือจากกลยุทธ์ในการเจรจาแล้ว ต้องมีข… Continue Reading →

วิธีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

  พยายามแต่งกายให้สุภาพ ยิ้มแย้มเป็… Continue Reading →

ศิลปะและยุทธวิธีขายให้ชนะคู่แข่ง

ในยุคที่การแข่งขันทางธุรกิจได้ทวีความเข้… Continue Reading →

กลยุทธ์การตลาดเพื่อการขาย

กลยุทธ์ 4P อันได้แก่ Product คือ ผลิตภัณ… Continue Reading →

วิธีโน้มน้าวความต้องการของลูกค้า

เงิน ทุกคนอยากมีเงินเพิ่มมากขึ้น นี่เป้น… Continue Reading →

บุคลิกภาพของลูกค้าประเภทต่างๆ

ลักษณะบุคลิกภาพพื้นฐานหกประเภท ที่คุณพบไ… Continue Reading →

ขายได้ขายดี

ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำในกระบวนการขายเริ… Continue Reading →

© 2018 บทความเพื่อธุรกิจ แนวคิดเพื่อการตลาด สร้างโอกาสทางการตลาด — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑