วิธีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

วิธีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

การตลาดเพื่อธุรกิจ, แนวคิดเพื่อการตลาด
  พยายามแต่งกายให้สุภาพ ยิ้มแย้มเป็นกันเอง วาจาสุภาพ อ่อนน้อม พูดแต่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า พยายามใช้ไหวพริบในการแก้ไขปัญห…
Read More
วิธีโน้มน้าวความต้องการของลูกค้า

วิธีโน้มน้าวความต้องการของลูกค้า

แนวคิดเพื่อการตลาด
เงิน ทุกคนอยากมีเงินเพิ่มมากขึ้น นี่เป้นความต้องการขั้นพื้นฐาน เมื่อใดก็ตามที่คุณเชื่อมโยงสินค้าและบริการของคุณเข้ากับการหาเงินหรื…
Read More