อย่าทำอย่างนี้กับระบบงานขาย

อย่าทำอย่างนี้กับระบบงานขาย

แนวคิดเพื่อการตลาด
อมตัวเลข พนักงานขายบางคนเมื่อรับเป้าหมายมาแล้ว และทำได้ทุกเดือน ตัวเลขเป้าหมายในเดือนต่อไปต้องสูงขึ้นเรื่อยๆนั้น ก็เริ่มเกิดความกั…
Read More